TSF Jazz Radio

Lech WŁASAK

Koordynator Zespołu w Dziale Badań i Rozwoju Mostostal Warszawa S.A. Specjalizuje się w opracowywaniu elementów konstrukcyjnych z kompozytów włóknistych o osnowie polimerowej (FRP) dla branży budowlanej. Absolwent inżynierii mostowej na Politechnice Wrocławskiej.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam