Lech WŁASAK

Koordynator Zespołu w Dziale Badań i Rozwoju Mostostal Warszawa S.A. Specjalizuje się w opracowywaniu elementów konstrukcyjnych z kompozytów włóknistych o osnowie polimerowej (FRP) dla branży budowlanej. Absolwent inżynierii mostowej na Politechnice Wrocławskiej.

Lech WŁASAK: Mosty z kompozytu. Wytrzymałe, trwałe, innowacyjne
Lech WŁASAK

Lech WŁASAK

Mosty z kompozytu. Wytrzymałe, trwałe, innowacyjne

Projekt badawczy „Com-bridge – Innowacyjny most z kompozytów FRP”, współfinansowany przez NCBR w ramach programu Demonstrator+, pozwolił na wybudowanie dwóch innowacyjnych mostów na terenie powiatu rzeszowskiego. Zostały one oddane do użytkowania na początku i końcu 2016 r., czyli 3 lata od oficjalnego rozpoczęcia projektu. Jednak w rzeczywistości bazowały one na wynikach wcześniej prowadzonych prac.