Leonid WOŁKOW

Szef kampanii prezydenckiej Aleksieja Nawalnego.

Ryc. Fabien CLAIREFOND