Prof. Leszek PACHOLSKI

Profesor zwyczajny nauk matematycznych, logik, informatyk. W latach 2005–2008 rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

polecamy

Prof. Leszek PACHOLSKI

Prof. Leszek PACHOLSKI

Prof. Leszek PACHOLSKI

Prof. Leszek PACHOLSKI

Prof. Leszek PACHOLSKI

Prof. Leszek PACHOLSKI

Prof. Leszek PACHOLSKI

Prof. Leszek PACHOLSKI

Prof. Leszek PACHOLSKI

Prof. Leszek PACHOLSKI

Prof. Leszek PACHOLSKI