Prof. Lucjan PIELA

Profesor zwyczajny nauk chemicznych, specjalizuje się w chemii kwantowej, długoletni wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał i prowadził badania także m.in. w Cornell University (USA) i Université de Namur (Belgia). Jest autorem ok. 100 publikacji międzynarodowych, w tym monografii „Ideas of Quantum Chemistry”. W roku 2001 wybrany członkiem Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauk, od roku 2004 jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk.

Prof. Lucjan PIELA: Umysły filozofów i dobroć Carycy Prof. Lucjan PIELA: Umysły filozofów i dobroć Carycy
Prof. Lucjan PIELA

Prof. Lucjan PIELA

Umysły filozofów i dobroć Carycy

Przybyli w imieniu innych sławni obrońcy ludu i wolności Diderot i Grimm. “Zachwycona” ich rozumem carowa rozprawiała z nimi o prawie narodów, …filozofii…i, o dobru ludzkości; nawzajem zachwycała ich mądrością, ludzkością.

Prof. Lucjan PIELA: Chiński Mur i Nowy Świat Prof. Lucjan PIELA: Chiński Mur i Nowy Świat
Prof. Lucjan PIELA

Prof. Lucjan PIELA

Chiński Mur i Nowy Świat

Siedzieliśmy w pubie wraz z zespołem niemieckich matematyków, moją sąsiadką była sekretarka tego zespołu. W pewnej chwili zapytała: „Jak wy możecie z nami w ogóle rozmawiać?”. Myślała o von Hagensie, Ilse Koch i całej perfekcyjnie zorganizowanej machinie narkotyzującej umysły Niemców.

Prof. Lucjan PIELA: Maszyny molekularne. Nobel z chemii 2016 Prof. Lucjan PIELA: Maszyny molekularne. Nobel z chemii 2016
Prof. Lucjan PIELA

Prof. Lucjan PIELA

Maszyny molekularne.
Nobel z chemii 2016

Rozpoznanie molekularne pozwoli na budowę maszyn nierównie bardziej złożonych, może mniej spektakularnych dla przypadkowego widza, ale robiących cuda chemiczne, o jakich nam się jeszcze nie śni. Bernard Feringa spoważniał, gdy w Siedlcach wspomniałem mu o przetwarzaniu informacji chemicznej jako o głównej misji chemii przyszłości.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam