Prof. Łukasz A.TURSKI

Profesor zwyczajny nauk fizycznych, związany z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Nauki Kopernik.

polecamy

Prof. Łukasz A.TURSKI

Prof. Łukasz A.TURSKI

Prof. Łukasz A.TURSKI

Prof. Łukasz A.TURSKI

Prof. Łukasz A.TURSKI

Prof. Łukasz A.TURSKI

Prof. Łukasz A.TURSKI

Prof. Łukasz A.TURSKI

Prof. Łukasz A.TURSKI

Prof. Łukasz A.TURSKI

Prof. Łukasz A.TURSKI

Prof. Łukasz A.TURSKI