TSF Jazz Radio

Łukasz DAMURSKI

Architekt i urbanista, pracownik naukowy i dydaktyczny w Katedrze Urbanistyki i Procesów na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Interesuje się wizerunkiem miejsca, procesami partycypacji i komunikacji społecznej oraz rozwojem lokalnych centrów usługowych w miastach. Kierownik projektów badawczych, autor książek, artykułów naukowych, opracowań eksperckich na potrzeby polityki samorządowej.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam