Łukasz DAMURSKI

Architekt i urbanista, pracownik naukowy i dydaktyczny w Katedrze Urbanistyki i Procesów na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Interesuje się wizerunkiem miejsca, procesami partycypacji i komunikacji społecznej oraz rozwojem lokalnych centrów usługowych w miastach. Kierownik projektów badawczych, autor książek, artykułów naukowych, opracowań eksperckich na potrzeby polityki samorządowej.

polecamy

Łukasz DAMURSKI

Jolanta KLUBA

Przejdź do paska narzędzi