Łukasz OLEJNIK

Zajmuje się bezpieczeństwem informacji i prywatnością w sieci. Pracował w PCSS, CERN i badawczo we Francuskim Instytucie Badawczym Informatyki i Automatyki (INRIA), gdzie obronił doktorat z informatyki, pracując nad prywatnością. Ekspert World Wide Web Consortium (W3C), gdzie pracuje nad prywatnością w standardach Web.

polecamy

Łukasz OLEJNIK

Łukasz OLEJNIK

Łukasz OLEJNIK

Łukasz OLEJNIK

Łukasz OLEJNIK

Łukasz OLEJNIK

Łukasz OLEJNIK

Łukasz OLEJNIK