TSF Jazz Radio

Maciej DUSZCZYK

Pracuje w Instytucie Polityki Społecznej i Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zespołem Polityki Migracyjnej oraz jest członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami. Autor wielu raportów, które od lat trafiają na najważniejsze biurka w Polsce. Przedstawia problem narastającej fali uchodźców z Afryki Północnej i jej wpływ na politykę migracyjną UE.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam