Maciej DUSZCZYK

Pracuje w Instytucie Polityki Społecznej i Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zespołem Polityki Migracyjnej oraz jest członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami. Autor wielu raportów, które od lat trafiają na najważniejsze biurka w Polsce. Przedstawia problem narastającej fali uchodźców z Afryki Północnej i jej wpływ na politykę migracyjną UE.

polecamy

Maciej DUSZCZYK