TSF Jazz Radio

Maciej GNYSZKA

Założyciel Towarzystw Biznesowych oraz Gnyszka Fundraising Advisors, w ramach której dla organizacji pozarządowych zebrał już 7,2 mln zł od prywatnych darczyńców. Współwłaściciel Pracowni Synergii.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam