Maciej GOLUBIEWSKI

Politolog i dyplomata, od 2017 do 2020 konsul generalny w Nowym Jorku, obecnie szef gabinetu komisarza UE ds. rolnictwa. Zasiada w komitecie doradczym na The Catholic University of America. Absolwent filozofii, politologii i ekonomii (BA) na Washington and Lee University oraz politologii na Johns Hopkins University.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Maciej GOLUBIEWSKI: Wyzwania dla następnego prezydenta USA
Maciej GOLUBIEWSKI

Maciej GOLUBIEWSKI

Wyzwania dla następnego prezydenta USA

Przyszły prezydent USA będzie musiał się zmierzyć z konfliktem ideologicznym symbolicznie przedstawianym jako spór pomiędzy „białymi suprematystami” a „Antifą”.

Maciej GOLUBIEWSKI: O potrzebie silnych partii politycznych w Polsce
Maciej GOLUBIEWSKI

Maciej GOLUBIEWSKI

O potrzebie silnych partii politycznych w Polsce

Jednym z typów idealnych współczesnego sprawowania władzy uważa się formułę tzw. odpowiedzialnego rządu partyjnego. Termin wprowadził do politologii Austin Ranney w latach 60., ale do tej pory nie zaistniał on w polskiej praktyce politycznej po 1989 roku. Takie rządy charakteryzują się partiami z jasnym i realizowanym programem, z tradycyjnie masową bazą członkowską, trwale agregującymi interesy swoich członków wywodzących się ze stabilnych grup społecznych. Partie takie efektywnie kanalizują interesy i promują bazowane na nich programy przez umieszczanie swoich delegatów w parlamentach poprzez głosowania na listy partyjne często bez możliwości oddania głosu na poszczególnych kandydatów.  Taki system charakteryzuje trwałość organizacyjna i efektywność przy urnach wyborczych.