TSF Jazz Radio

Maciej JACKOWSKI

Kierownik Katedry Gospodarki Turystycznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, instruktor jazdy konnej, organizator dużych imprez sportowych, rekreacyjnych i hodowlanych, przewodnik górski, sędzia międzynarodowy, organizator i szef wyszkolenia w „ścieżce huculskiej”

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam