Maciej LITWIN

Językoznawca, współtwórca i pierwszy menedżer Wrocławskiego Centrum Akademickiego (2008–2015), koordynator regionalny przeglądu szkolnictwa wyższego w rozwoju Wrocławia realizowanego przez OECD w latach 2011–2013, architekt miejskiej platformy współpracy naukowo-biznesowej „Mozart”. Pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie prowadzi badania nad mechanizmami ludzkiego myślenia ujawniającymi się w języku (przekład) i pracuje ze studentami filologii angielskiej jako wykładowca.

polecamy

Maciej LITWIN