TSF Jazz Radio

Maciej LITWIN

Językoznawca, współtwórca i pierwszy menedżer Wrocławskiego Centrum Akademickiego (2008–2015), koordynator regionalny przeglądu szkolnictwa wyższego w rozwoju Wrocławia realizowanego przez OECD w latach 2011–2013, architekt miejskiej platformy współpracy naukowo-biznesowej „Mozart”. Pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie prowadzi badania nad mechanizmami ludzkiego myślenia ujawniającymi się w języku (przekład) i pracuje ze studentami filologii angielskiej jako wykładowca.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam