Prof. Maciej URBANOWSKI

Historyk literatury polskiej, krytyk literacki, edytor, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Prof. Maciej URBANOWSKI: Józef Czapski – pisarz zaangażowany
Prof. Maciej URBANOWSKI

Prof. Maciej URBANOWSKI

Józef Czapski – pisarz zaangażowany

Miał rację Włodzimierz Bolecki, gdy podkreślał niedawno w „Arcanach”, że Czapski nie był narcystycznym estetą, bo „nawet gdy z nieskrywanym zachwytem opisuje barwy, kształty i zapachy świata […], zawsze pyta o sprawy podstawowe”.