Maciej ZAKRZEWSKI

Doktor nauk politycznych, adiunkt Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP2, specjalizuje się w historii myśli politycznej ze szczególnym uwzględnieniem konserwatyzmu. Autor m.in. W obronie konstytucji. Myśl polityczna Henryegeo St. John Bolingbroke’a (2012).

Maciej ZAKRZEWSKI: Rewolucja konserwatywna – przypadek polski
Maciej ZAKRZEWSKI

Maciej ZAKRZEWSKI

Rewolucja konserwatywna – przypadek polski

Konserwatywni mocarstwowcy skupieni wokół Jerzego Giedorycia nadając swojemu pismu tytuł „Bunt Młodych” nie tylko prowokowali, ale także byli głosem pokolenia. W ich przypadku rewolta przeciw „starszym” była najbardziej radykalna, gdyż podnosiła postulat odejścia od „polityki frazesów” i budowania realnej podmiotowości. Idea czystej „racji stanu” na Wisłą zawsze budziła niesmak wśród prawicowych czy lewicowych ideologów; zawsze wywoływała opór zbiurokratyzowanej władzy.

Maciej ZAKRZEWSKI: Czytajmy Bocheńskiego. O potrzebie refleksji konserwatywnej w Polsce
Maciej ZAKRZEWSKI

Maciej ZAKRZEWSKI

Czytajmy Bocheńskiego.
O potrzebie refleksji konserwatywnej w Polsce

Wezwania Bocheńskiego, jak wielu innych zachowawców tamtego czasu, pozostały bez odzewu. W chwili wybuchu wojny nie powołano rządu obrony narodowej, a klęska wrześniowa została wykorzystana przez opozycję do przeprowadzenia pełzającego zamachu stanu. Nie chciano dzielić się zwycięstwem, podzielono się porażką.