Maciej ZIĘBA OP

(1954-2020) Dominikanin, teolog, filozof i publicysta, w latach 1998–2006 prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów, w latach 2007–2010 dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Założyciel i prezes Instytutu Tertio Millennio. Absolwent fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim, doktor filozofii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Ryc.Fabien Clairefond

Podcasty Najważniejsze. Maciej ZIĘBA OP: Czy zagraża nam sztuczna inteligencja?
Maciej ZIĘBA OP

Maciej ZIĘBA OP

Czy zagraża nam sztuczna inteligencja?

W kolejnej odsłonie podcastów Wszystko Co Najważniejsze zapraszamy do odsłuchania artykułu Macieja ZIĘBY OP: Czy zagraża nam Sztuczna Inteligencja?

Maciej ZIĘBA OP: Ciągłość i tożsamość
Maciej ZIĘBA OP

Maciej ZIĘBA OP

Ciągłość i tożsamość

Wobec braku własnych instytucji, wszechobecnej cenzury oraz grozy terroru społeczeństwo odbierało niepisaną lekcję, że tylko poprzez przekaz pamięci i kultywowanie wolności ducha można tworzyć i przedłużać wspólną tożsamość.

Podcasty Najważniejsze. Maciej ZIĘBA OP: Spuścizna "Chłopaka z Polski"
Maciej ZIĘBA OP

Maciej ZIĘBA OP

Spuścizna "Chłopaka z Polski"

W specjalnej edycji Podcastów Wszystko co Najważniejsze prezentujemy teksty publikowane w rok 100. urodzin Jana Pawła II oraz 40-lecia „Solidarności”.

Maciej ZIĘBA OP: L'eredità di un “Ragazzo polacco”
Maciej ZIĘBA OP

Maciej ZIĘBA OP

L'eredità di un “Ragazzo polacco”

Giovanni Paolo II fu il primo Papa ad apprezzare il ruolo di uno stato di diritto democratico e di un’economia di libero mercato. Ma non incondizionatamente.

Maciej ZIĘBA OP: L'héritage de "Boy from Poland"
Maciej ZIĘBA OP

Maciej ZIĘBA OP

L'héritage de "Boy from Poland"

« Ce brave garçon de Pologne a poursuivi son impressionnant chemin sans jamais trébucher », écrivait, il y a tout juste 15 ans, le journal outre-Rhin „Der Spiegel” sous la plume de Matthias Matussek. « Pour son courage de lion et son amour, pour toutes ses batailles et ses intransigeances, qui ont préservé la foi de la trivialité et qui constituent désormais l’héritage commun de l’Église, nous lui devons notre gratitude. » La perspective qui est la nôtre confirme-t-elle les propos du journaliste…

Maciej ZIĘBA OP: Spuścizna "Chłopaka z Polski"
Maciej ZIĘBA OP

Maciej ZIĘBA OP

Spuścizna "Chłopaka z Polski"

Był Jan Paweł II pierwszym papieżem, który docenił rolę demokratycznego państwa prawa oraz wolnorynkowej gospodarki. Ukazując ich zalety i pozytywną rolę, przypominał jednak, że wolny rynek nie jest samoregulującym się mechanizmem, a demokracja nie oznacza jedynie możliwości oddania głosu.

Maciej ZIĘBA OP: Czy zagraża nam Sztuczna Inteligencja?
Maciej ZIĘBA OP

Maciej ZIĘBA OP

Czy zagraża nam Sztuczna Inteligencja?

Heidegger pisał w Liście o humanizmie, iż istotę człowieka stanowi to, że jest on czymś więcej niż tylko człowiekiem. Miłosz w Widzeniach nad Zatoką San Francisco dochodził do konkluzji: Tylko Bóg może mnie ocalić, bo wzbijając się ku niemu, wznoszę się ponad siebie, a prawdziwa moja esencja nie jest we mnie, ale nade mną. Z kolei w Salvifici Doloris Jana Pawła II czytamy, że człowiek zostaje niejako »skazany« na to, ażeby przerastał samego siebie – i zostaje do tego w tajemniczy sposób wezwany. Wraz z nimi wierzę w przerastanie samego siebie jako esencję naszego człowieczeństwa, w to coś więcej, co sprawia, że z oczu dziecka emanuje – oby jak najczęściej – prawdziwa radość oraz miłość.

Maciej ZIĘBA OP: "Mój Wrocław. I wzrastanie w tyglu idei"
Maciej ZIĘBA OP

Maciej ZIĘBA OP

"Mój Wrocław. I wzrastanie w tyglu idei"

O rodzinnych korzeniach, dojrzewaniu, intelektualnych pasjach, politycznej inicjacji i wyborze studiów o. Macieja Zięby OP, jednego najbardziej znanych współczesnych polskich zakonników, teologa, filozofa i publicysty. Swoje wrocławskie lata wspomina w rozmowie z Tomaszem Wiścickim.