Magdalena OGÓREK

Historyk, pasjonatka sztuki, patriotka. Doktor nauk humanistycznych.

polecamy

Magdalena OGÓREK

Magdalena OGÓREK

Magdalena OGÓREK

Magdalena OGÓREK

Magdalena OGÓREK