TSF Jazz Radio

Małgorzata JANKOWSKA

Specjalistka w dziedzinie zarządzania kryzysowego, od 2005 roku kolejno w Państwowej Straży Pożarnej, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwie Cyfryzacji. Wszędzie przekonuje się, że w zarządzaniu kryzysowym najważniejsi są ludzie.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam