Marcelina KOPROWSKA

Autorka książki: "Życie religijne podczas powstania warszawskiego”. Nauczycielska historii. Wolontariuszka Muzeum Powstania Warszawskiego.

Marcelina KOPROWSKA: Życie religijne podczas powstania warszawskiego
Marcelina KOPROWSKA

Marcelina KOPROWSKA

Życie religijne podczas powstania warszawskiego

Proszę pani, to podnosiło na duchu! – tak jeden z powstańców warszawskich zareagował na pytanie o powód rozbudzonego w czasie powstania warszawskiego życia religijnego żołnierzy i mieszkańców.