Marcello BEDESCHI

Działacz społeczny, współtwórca Światowych Dni Młodzieży i wieloletni przyjaciel Jana Pawła II.

Ryc.Fabien Clairefond

Marcello BEDESCHI: Jan Paweł II wzorem dla skłóconych społeczeństw Marcello BEDESCHI: Jan Paweł II wzorem dla skłóconych społeczeństw
Marcello BEDESCHI

Marcello BEDESCHI

Jan Paweł II wzorem dla skłóconych społeczeństw

Nauczanie Jana Pawła II jest lekturą obowiązkową dla naszych obecnych, skłóconych społeczeństw. On sam był niezwykle spójny i do tej spójności, w każdym aspekcie, wzywał pojedynczych ludzi i całe narody.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam