Marcin GIEŁZAK

Publicysta, przedsiębiorca, autor książki "Antykomuniści lewicy" (2014), współautor podręcznika "Crowdfunding" (2015).

Marcin GIEŁZAK: Lek na pandemię? Więcej demokracji
Marcin GIEŁZAK

Marcin GIEŁZAK

Lek na pandemię? Więcej demokracji

Nie jest prawdą, że kryzys związany z COVID-19 wymaga od nas nowego kontraktu społecznego albo innego ułożenia relacji państwo – obywatel. Potrzeba, tylko i aż, wypracowania skuteczniejszych metod walki z przyszłymi pandemiami, doskonalszego zarządzania kryzysowego, lepszego planowania.

Marcin GIEŁZAK: Nie ma „ideologii LGBT”. Jest liberalizm
Marcin GIEŁZAK

Marcin GIEŁZAK

Nie ma „ideologii LGBT”. Jest liberalizm

W późnym kapitalizmie tożsamość etniczna czy seksualna stały się kapitałem. Jeśli współcześnie widzimy, że postęp jest ważniejszy od tradycji, to nie dzieje się tak z uwagi na machinacje marksistów ani wystąpienia garstki aktywistów LGBT. To dlatego, że żyjemy w demokracji liberalnej.

Marcin GIEŁZAK: Jean Raspail. Pożegnanie
Marcin GIEŁZAK

Marcin GIEŁZAK

Jean Raspail. Pożegnanie

Z Jeanem Raspailem należy się skonfrontować, trzeba mieć odwagę przewrócić kolejną stronę, przetrwać jego potężne „Oskarżam!”, skierowane do każdego lewicowca, liberała, wyznawcy praw człowieka i zasad roku 1789.

Marcin GIEŁZAK: Łuk Triumfalny w Warszawie upamiętni najważniejszą, zwycięską polską bitwę
Marcin GIEŁZAK

Marcin GIEŁZAK

Łuk Triumfalny w Warszawie upamiętni najważniejszą, zwycięską polską bitwę

Można zapytać: dlaczego łuk triumfalny? Najkrótsza odpowiedź brzmiałaby: bo od 2000 lat w cywilizacji zachodniej tak się czci zwycięstwa. Wznieśli takie budowle w Paryżu, Londynie, Brukseli, Barcelonie, Lizbonie, Nowym Jorku, a ostatnimi czasy nawet w Skopje – dlaczego Warszawa ma tu stanowić wyjątek? I dlaczego patrzymy na tamte monumenty z podziwem, a tutaj wydają nam się one nie na miejscu?

Marcin GIEŁZAK: Francuskie ambicje i polskie wybory
Marcin GIEŁZAK

Marcin GIEŁZAK

Francuskie ambicje i polskie wybory

Emmanuel Macron pragnie nie tyle Europy, która mówi jednym głosem, ile kontynentu, który mówi głosem Francji. Gdyby pójść drogą, którą Macron wytycza Wspólnocie, unilateralizm amerykański zamienilibyśmy na francuski.

Marcin GIEŁZAK: Twórzmy jak najwięcej przestrzeni wymiany myśli i debaty
Marcin GIEŁZAK

Marcin GIEŁZAK

Twórzmy jak najwięcej przestrzeni wymiany myśli i debaty

Imponującą cechą brytyjskiej debaty uniwersyteckiej jest wymóg przedstawienia sprawy i argumentów drugiej strony. Jaki bowiem sens może mieć debata publiczna w kraju, w którym nikogo się nie uczy, jak myśleć, a wszystkich poucza się, co mają myśleć? Jak można różnić się z klasą, kiedy typowy polityk nie umie przestać mówić, nawet gdy wszyscy przestali już słuchać? Ćwiczenie intelektualne, polegające na wczuciu się w rolę drugiej strony, uczy nie tylko sztuki debaty, ale także empatii względem rywala, pozwala dostrzec w nim człowieka tak samo zatroskanego o dobro wspólne.

Marcin GIEŁZAK: Ottońska wizja Europy
Marcin GIEŁZAK

Marcin GIEŁZAK

Ottońska wizja Europy

Aby uczynić unię polityczną trwałą, trzeba ją uczynić atrakcyjną dla wszystkich uczestników. Ujmując to w hasło, można by powiedzieć: równość w różnorodności. Wzmacniając suwerenność wschodnich monarchii, Otton wzmagał, a nie osłabiał ich chęć do integrowania się z szerszymi strukturami „europejskimi”.

Marcin GIEŁZAK: Lewica będzie patriotyczna albo nie będzie jej wcale
Marcin GIEŁZAK

Marcin GIEŁZAK

Lewica będzie patriotyczna albo nie będzie jej wcale

We Francji mawia się, że z polityką jest jak z grą na skrzypcach: bierze się je lewą ręką, ale gra się prawą. W Polsce jest dokładnie odwrotnie. Legitymację do sprawowania władzy daje dowiedzenie pozytywnego stosunku do „sprawy polskiej”, wykazanie, że ukierunkuje się swoje wysiłki na utrwalenie i wzmocnienie polskiej państwowości oraz zapewnienie obywatelom poczucia bezpieczeństwa i silnej tożsamości. Ten egzamin musieli zdać u nas wszyscy utożsamiani z lewicą, bez względu na to, czy do niej przynależeli faktycznie: Ignacy Daszyński, Józef Piłsudski, Aleksander Kwaśniewski. Jeśli kiedykolwiek powstanie w Polsce wielka lewicowa partia, to wyrośnie ona ze specyficznie polskiego gruntu i będzie się z nim w pełni identyfikować.

Marcin GIEŁZAK: Rok nowej lewicy
Marcin GIEŁZAK

Marcin GIEŁZAK

Rok nowej lewicy

Środowiska rewolucyjnej lewicy zachodniej na ogół bardziej interesowały się tym, co działo się po drugiej stronie żelaznej kurtyny, aniżeli ludzie o poglądach zachowawczych czy nawet tradycyjna socjaldemokracja. Umiarkowana, mieszczańska opinia chciała przede wszystkim stabilizacji, spokoju, odprężenia w relacjach między dwoma blokami ideologicznymi. Młodzieżowe bunty w stolicach państw Układu Warszawskiego wcale nie były im na rękę.

Marcin GIEŁZAK: Trzecia Rzeczpospolita bez mitu. Polska do zbudowania. Razem
Marcin GIEŁZAK

Marcin GIEŁZAK

Trzecia Rzeczpospolita bez mitu.
Polska do zbudowania. Razem

To właśnie silne instytucje państwowe i ich aktywna, rozpisana na lata konsekwentnych działań polityka wydobyły z zacofania kraje takie, jak Niemcy, Japonia, Korea, Szwecja czy Singapur. Czas to zrozumieć: zbyt silne państwo może nas uciskać, tak; ale słabe państwo musi nas zgubić.