Marcin KRUPA

Prezydent Katowic. Przewodniczący Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Ryc.Fabien Clairefond

Marcin KRUPA: Comment l’e-sport a changé Katowice
Marcin KRUPA

Marcin KRUPA

Comment l’e-sport a changé Katowice

Aujourd’hui, l’Intel Extreme Masters (IEM), le championnat du monde des jeux d’ordinateur combiné avec le salon informatique, est le plus grand événement d’affaires en Pologne. L’année dernière, il a réuni à Katowice, sur deux week-ends, près de 170 000 participants! Katowice est devenue une capitale mondiale du sport électronique et, bien que l’IEM de 2018 ait également été organisé à Chicago, Sydney et Shanghai, c’est ici, à Katowice, que se tiennent les finales les plus importantes.

Marcin KRUPA: How e-sport changed Katowice
Marcin KRUPA

Marcin KRUPA

How e-sport changed Katowice

Today, Intel Extreme Masters (IEM), the world championship in computer games combined with the IT trade fair, is the largest business event in Poland. Last year, during two weekends, it attracted almost 170,000 visitors to Katowice! Katowice has grown into a global capital of e-sport, and although last year’s IEM was also organised in Chicago, Sydney and Shanghai, it is here, in Katowice, that the most important finals are held.

Marcin KRUPA: E-sport zmienił Katowice
Marcin KRUPA

Marcin KRUPA

E-sport zmienił Katowice

Dzisiaj Intel Extreme Masters (IEM), mistrzostwa świata w grach komputerowych połączone z targami branży IT, to największa biznesowa impreza w Polsce. W zeszłym roku podczas dwóch weekendów przyciągnęła do Katowic prawie 170 tysięcy osób! Katowice stały się globalną stolicą e-sportu, bo choć poza Katowicami IEM w zeszłym roku gościł jeszcze w Chicago, Sydney i Szanghaju, to właśnie u nas odbywają się najważniejsze rozgrywki finałowe.

Marcin KRUPA: COP24. Jedyną drogą jest współpraca
Marcin KRUPA

Marcin KRUPA

COP24. Jedyną drogą jest współpraca

Szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach powinien pokazać, że decydenci z całego świata potrafią się zjednoczyć i mówić jednym głosem w sprawach ochrony klimatu.