Marcin ZARZECKI

Socjolog, statystyk, metodolog nauk społecznych i ewaluator. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, nauczyciel akademicki, prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Marcin ZARZECKI: Mówimy o Polsce
Marcin ZARZECKI

Marcin ZARZECKI

Mówimy o Polsce

To nasza powinność wobec ofiar i bohaterów, tych znanych i głośnych, ale i tych bezimiennych, także naszych bliskich.