Marcin ZARZECKI

Socjolog, statystyk, metodolog nauk społecznych i ewaluator. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, nauczyciel akademicki, prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Marcin ZARZECKI: Mówimy o Polsce Marcin ZARZECKI: Mówimy o Polsce
Marcin ZARZECKI

Marcin ZARZECKI

Mówimy o Polsce

To nasza powinność wobec ofiar i bohaterów, tych znanych i głośnych, ale i tych bezimiennych, także naszych bliskich.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam