Marcin ZWOLSKI

Pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku. Autor książki „Śladami zbrodni okresu stalinowskiego w Polsce północno-wschodniej".

Marcin ZWOLSKI: Aż do ofiary życia. Podziemie niepodległościowe 1944-1956
Marcin ZWOLSKI

Marcin ZWOLSKI

Aż do ofiary życia.
Podziemie niepodległościowe 1944-1956

Ksiądz Marian Prusak był świadkiem egzekucji Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” w Gdańsku w 1946 roku. Oboje nie pozwolili zawiązać sobie oczu, a w momencie wypowiedzenia komendy „Ognia” krzyknęli wspólnie: „Niech żyje Polska!”.