Marek WINKOWSKI

Wiceprezes zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. odpowiedzialny za inwestycje, badania i rozwój. W latach 2007-2013 przewodniczący Rady Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Przewodniczący komitetu sterującego klastra NUTRIBIOMED, wiceprzewodniczący Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.