TSF Jazz Radio

Marek WINKOWSKI

Wiceprezes zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. odpowiedzialny za inwestycje, badania i rozwój. W latach 2007-2013 przewodniczący Rady Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Przewodniczący komitetu sterującego klastra NUTRIBIOMED, wiceprzewodniczący Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam