Maria Anna DUDEK

Absolwentka kulturoznawstwa dalekowschodniego w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ (2012-2015) oraz studiów „Dzieło sztuki w kulturze” w Kolegium Artes Liberales UW (2016-2018).

Maria Anna DUDEK: Między orłem a smokami. Fascynująca historia relacji I Rzeczypospolitej z cywilizacją konfucjańską
Maria Anna DUDEK

Maria Anna DUDEK

Między orłem a smokami. Fascynująca historia relacji I Rzeczypospolitej z cywilizacją konfucjańską

Filozof Theodor Lessing (1872–1933) zadał niegdyś następujące pytanie: „Wyobraźmy sobie, że dusza Azji stanęłaby przed mistrzami zachodniego chowu z zapytaniem: »Co to jest chrześcijaństwo?«. Jakie by ona otrzymała odpowiedzi?”. Europa, w tym Polska, posłała na azjatyckie rubieże misjonarzy, którzy prowadząc działalność ewangelizacyjną, w jakiś sposób musieli radzić sobie z owym pytaniem.