Marie DUTREIX

Radiobiolog. Kierownik badań CNRS w Institut Curie. Prezes Société Française du Cancer. Bada mechanizmy oporności i adaptacji do środowiska ekstremalnego (zwłaszcza promieniowania); mechanizmamy, które sprawiają, że nowotwory uodporniają się na radioterapię. pracuje nad poprawieniem skuteczności tego typu leczenia. Kawaler orderu zasługi l’Ordre National du Mérite, członek rady naukowej Uniwersytetu Oksfordzkiego, założycielka DNA therapeutics, założycielka Institut des systèmes complexes, partner projektu badawczego Marie Curie ITN „Radiation. Innovations pour la Thérapie et l’Éducation” („Promieniowanie. Innowacje w leczeniu i edukacji”).

Marie DUTREIX: Nauka zawdzięcza tak wiele genialnej Polce. Maria Curie-Skłodowska a medycyna
Marie DUTREIX

Marie DUTREIX

Nauka zawdzięcza tak wiele genialnej Polce.
Maria Curie-Skłodowska a medycyna

Wraz z ostatnimi postępami w technologii obrazowania 3D, w systemach informatycznych używanych w planowaniu terapii, oraz w samych urządzeniach służących napromieniowaniu, curieterapia stała się pewną i skuteczną terapią w leczeniu wielu różnych odmian raka. Dzięki pokoleniom badaczy, którzy podążyli śladami Marii Curie-Skłodowskiej, mamy dziś bardzo dużą wiedzę, zarówno o promieniotwórczości jak i o biologii nowotworów.

Marie DUTREIX: Le rêve humanitaire et scientifique de Marie Curie et le progrès
Marie DUTREIX

Marie DUTREIX

Le rêve humanitaire et scientifique
de Marie Curie et le progrès

D’une manière remarquable alors que les progrès actuels, en particulier en génétique, ont brouillé l’enthousiasme pour les grandes découvertes que manifestaient les générations précédentes, Marie Curie demeure une icône de la recherche scientifique désintéressée et au service de l’homme. Peut-être est-ce dû au fait que son œuvre a toujours été guidée par une vision humanitaire autant que scientifique.

Marie DUTREIX: Humanistyczne i naukowe marzenia Marii Curie w obliczu postępu
Marie DUTREIX

Marie DUTREIX

Humanistyczne i naukowe marzenia
Marii Curie w obliczu postępu

Dzisiejsze dokonania w dziedzinie nauki, a w szczególności w genetyce, zburzyły ten entuzjazm dla wielkich odkryć, jaki cechował poprzednie pokolenia. Niemniej jednak, Maria Curie pozostaje bezsprzecznie ikoną naukowca, który prowadzi swoje badania bezinteresownie, w służbie człowiekowi. Jej dzieło zawsze było inspirowane wizją zarówno humanistyczną jak i naukową.

Natacha HENRY, Marie DUTREIX: #Curie2017. Debata w Krynicy. Dwugłos o wielkiej polskiej noblistce
Marie DUTREIXNatacha HENRY

Marie DUTREIX
Natacha HENRY

#Curie2017. Debata w Krynicy.
Dwugłos o wielkiej polskiej noblistce

Historia Marii Curie-Skłodowskiej to doskonała podstawa do działań dziś i jutro, wzmacniania współpracy naukowej Francji i Polski. O fascynacji Wielką Polką mówiły w trakcie debaty #Curie2017 w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy dwie wybitne Franuzki: Natacha HENRY i Marie DUTREIX.