TSF Jazz Radio

Marie Jelenka KIRCHNER

Pracownik naukowy w Instytucie Demokracji „Societas Civilis” w Skopje, absolwentka europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim i pasjonatka Europy.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam