TSF Jazz Radio

Mariusz GOSS

Pomysłodawca Zjazdu Miast Józefa Piłsudskiego. Dyrektor Biura Promocji Komunikacji Społecznej i Turystyki Urzędu Miasta Łodzi. Wykształcenie i pasja tożsame – historia.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam