TSF Jazz Radio

Ks. prof. Mariusz ROSIK

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Biblista. Absolwent Pontificio Istituto Biblico w Rzymie, Hebrew University i École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie. Autor ponad 40 książek i kilkuset artykułów w 14 językach.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam