Mariusz ZAJĄCZKOWSKI

Pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN. Autor m.in. Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944 (2015 r.) oraz Pod znakiem króla Daniela. OUN-B i UPA na Lubelszczyźnie 1944-1950 (2016 r.) Laureat Nagroda im. Prof. Tomasza Strzembosza (2016 r.)

Magdalena SEMCZYSZYN, Mariusz ZAJĄCZKOWSKI: Giedroyc a Ukraina
Magdalena SEMCZYSZYNMariusz ZAJĄCZKOWSKI

Magdalena SEMCZYSZYN
Mariusz ZAJĄCZKOWSKI

Giedroyc a Ukraina

O Jerzym Giedroyciu, „Kulturze” i jej autorach wiele już napisano. Także ukraińskie zainteresowania środowiska skupionego wokół Maisons-Laffitte są znane i chętnie przywoływane, zwłaszcza gdy mowa o polskiej polityce wschodniej. Ukraina zajmowała bardzo ważne miejsce w koncepcjach Jerzego Giedroycia.