TSF Jazz Radio

Marta KOŁODZIEJSKA

Socjolożka religii. Badaczka relacji między mediami a przemianami religii i duchowości. Autorka książki „Online Catholic Communities. Community, Authority, and Religious Individualization”. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam