TSF Jazz Radio

Marta SĘK-SPIRYDOWICZ

I radca Ambasady RP w Algierze ds. współpracy kulturalnej i naukowej, wcześniej m.in. II sekretarz Ambasady RP w Wiedniu i w Bonn. Absolwentka Wydziału Skandynawistyki UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam