Martin O’BRIEN

Irlandzki dziennikarz. Felietonista The Irish News, korespondent The Irish Catholic. Konsultant ds. mediów i komunikacji.

Marin O'BRIEN: A non-Italian pope and one from behind the Iron Curtain!
Martin O’BRIEN

Martin O’BRIEN

A non-Italian pope and one from behind the Iron Curtain!

In Ireland John Paul II is most remembered for his heartfelt plea in Drogheda – greeted by wild applause – “in language of passionate pleading” to those engaged in violence : “On my knees I beg you to turn away from the paths of violence and return to the ways of peace.”

Martin O’BRIEN: Papież nie-Włoch i to zza żelaznej kurtyny!
Martin O’BRIEN

Martin O’BRIEN

Papież nie-Włoch i to zza żelaznej kurtyny!

W Irlandii Jana Pawła II najbardziej pamięta się z Droghedy, gdy wypowiedział swą gorącą, błagalną prośbę – przyjętą niekończącymi się brawami – do tych, którzy zaangażowani byli w akty terroru. „Na kolanach błagam Was, abyście odwrócili się od drogi przemocy i powrócili na drogę pokoju”.