TSF Jazz Radio

Prof. Mateusz BŁASZCZYK

Kierownik Zakładu Socjologii Miasta i Wsi w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor prac z zakresu studiów miejskich, w których porusza problemy kultury i innowacji jako czynników rozwoju lokalnego, tożsamości lokalnej oraz polityki miejskiej.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam