TSF Jazz Radio

Michał BIAŁEK

Pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor publikacji dotyczących podejmowania decyzji odroczonych w czasie oraz decyzji moralnych. Zaangażowany w ruch Otwartej Nauki, promujący transparentność i replikowalność badań naukowych.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam