Michał BONI

Poseł do Parlamentu Europejskiego. Były minister pracy i polityki socjalnej, sekretarz stanu odpowiedzialny m.in. za politykę rynku pracy, szef zespołu doradców strategicznych Prezesa Rady Ministrów, minister administracji i cyfryzacji.

Ryc.: Fabien Clairefond

Michał BONI: Przesłanie "Zbiga"
Michał BONI

Michał BONI

Przesłanie "Zbiga"

Myślenie geostrategiczne u Brzezińskiego to nie tylko polityka, równowaga sił, waga rozwiązań militarnych, to także kwestie wolności obywateli i swobód oraz otwartości gospodarczej – pisze Michał BONI.

Michał BONI: American Spring
Michał BONI

Michał BONI

American Spring

Nowy Jork — jak zawsze — ekscytuje i energetyzuje. Na politykę patrzy trochę z boku, z pewnego oddalenia. Choć któraś z off-broadwayowskich scen szykuje wystawienie „Wroga ludu” Ibsena — chcąc pokazać absurdalność polityki i polityka znienawidzonego przez wszystkich. Ukryty bohater — Donald Trump — nie będzie miał łatwo.

Michał BONI: Francja - rozstrzygnięcia pierwszej tury
Michał BONI

Michał BONI

Francja - rozstrzygnięcia pierwszej tury

Macron prezentuje odwagę formułowania prawdziwie europejskich sądów, które zarazem były i są w zgodzie z dobrze pojętym interesem Francji i Francuzów, nie ulegając wizji terroryzmu jako efektu multikulturalizmu.

Michał BONI: Francuski łącznik. Dlaczego to tak ważne wybory?
Michał BONI

Michał BONI

Francuski łącznik.
Dlaczego to tak ważne wybory?

Wybory prezydenckie we Francji są znaczące dla całej Europy. Jeżeli z tych wyborów Francja wyjdzie silna i względnie zjednoczona, to jej pozycja wzrośnie. Bo Europa, bo Unia Europejska potrzebuje dzisiaj lokomotyw, przywództwa prowadzącego w przyszłość.

Michał BONI: Wielkanoc. Czas zatrzymania i refleksji
Michał BONI

Michał BONI

Wielkanoc. Czas zatrzymania i refleksji

Zatrzymajmy się na chwilę, by odetchnąć. Zajrzeć w siebie. Połączyć zmysły z umysłem. Posłuchać którejś z pasji Jana Sebastiana Bacha czy „Mesjasza” Haendla. I spojrzeć na drugiego człowieka bez względu na to, czy jest przeciwnikiem politycznym, czy ma inny kolor skóry i wyznaje inną religię — przez pryzmat cierpienia, doświadczenia odrodzenia i zwycięstwa życia.

Michał BONI: W drodze do 5G. Kongres Cyfrowy w Barcelonie
Michał BONI

Michał BONI

W drodze do 5G.
Kongres Cyfrowy w Barcelonie

O Światowym Kongresie Mobilnym, o rewolucji 5G, o gnającym świecie nowych mediów i technologii i tworzenia zrębów przyszłego Gigabit społeczeństwa – z Barcelony pisze Michał BONI.

Michał BONI: Longin
Michał BONI

Michał BONI

Longin

Zmarł Longin Komołowski. Odszedł po długiej chorobie, z przerwami na nadzieję oraz nawrotami cierpienia i zagrożenia. Odszedł w środku wielu spraw, ale tak się najczęściej odchodzi…

Michał BONI: Rok 2017. Międzyepoka. Polityka odzierana z racjonalizmu
Michał BONI

Michał BONI

Rok 2017. Międzyepoka.
Polityka odzierana z racjonalizmu

Polityka — w dotychczasowym rozumieniu ostatnich 50 ­czy ­­70 lat — umarła. Oparta była na demokratycznym ucieraniu się różnych racji i na szacunku dla odrębnych zdań. Co nie znaczy, że zawsze umiała wsłuchać się w głosy wszystkich obywateli, szczególnie tych, którzy odstawali od głównego nurtu.

Michał BONI: Czy kultura może nas ocalić? Refleksje wrocławskie. Wrocławskie komentarze
Michał BONI

Michał BONI

Czy kultura może nas ocalić?
Refleksje wrocławskie. Wrocławskie komentarze

Z jednej strony internet daje wolność i dostęp do kultury, z drugiej zaś stwarza zagrożenia, budując dualistyczny świat dobra i zła, jak w inkwizycyjnych modelach rzeczywistości. Gdzie tak naprawdę ma być przestrzeń otwartości i różnorodności jako wspólna wartość, skoro istotą jest zabijanie odmiennej wspólnoty w imię panowania tylko jednej, własnej, plemiennej?

Michał BONI: Donald Trump. The Show Must Go On
Michał BONI

Michał BONI

Donald Trump.
The Show Must Go On

Często w sytuacjach krytycznych mówi się, że czas i tak płynie, a sprawy muszą iść do przodu. Czy mogę tak powiedzieć kilka godzin po zwycięstwie Trumpa w wyborach prezydenckich w USA?

Михал БOНИ: Путинская Россия
Michał BONI

Michał BONI

Путинская Россия

Новая стратегия против России, идеалистично, но в тоже время, четко подчеркивает необходимость целостного будущего в мире. Она – однозначна, с точки зрения целей и участия партнеров для ее реализации. Она также должна предоставить инструменты борьбы с огромной волной дезинформации, которая распространяется Путинской Россией.

Michał BONI: Putin’s Russia
Michał BONI

Michał BONI

Putin’s Russia

The new strategy towards Russia, which – as I will put it idealistically, but also seriously – “serves the future of the entire world”, must be comprehensive, global. And unequivocal – in terms of the objectives and the participation of partners in its execution. It must also provide tools for counteracting the enormous wave of disinformation diffused by Putin’s Russia.

Michał BONI: Rosja Putina. Ameryka i Europa muszą mówić jednym głosem. Także poprzez sankcje
Michał BONI

Michał BONI

Rosja Putina.
Ameryka i Europa muszą mówić jednym głosem. Także poprzez sankcje

Nowa strategia wobec Rosji — idealistycznie, ale i poważnie podkreślę — służąca przyszłości świata, musi być wszechstronna, całościowa, jednoznaczna — jeśli chodzi o cele i uczestnictwo partnerów na rzecz jej realizacji. Musi też dać narzędzia do walki z olbrzymią falą dezinformacji, jaką szerzy Rosja Putina.