TSF Jazz Radio

Michał KOSIOREK

Politolog, manager kultury. W centrum uwagi relacje polsko-niemieckie i kultura pamięci. Wiele lat w Narodowym Centrum Kultury, obecnie pracuje w Instytucie Pileckiego

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam