Mikołaj LESZCZUK

Adiunkt na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH. W ramach projektu badawczego INDECT współtworzył system rozwiązań do inteligentnej obserwacji i automatycznego wykrywania podejrzanych zachowań i przemocy w środowisku miejskim. Jest autorem (lub współautorem) około 130 publikacji naukowych, uczestniczył lub uczestniczy w ponad 20 dużych projektach naukowych.