TSF Jazz Radio

Mikołaj LESZCZUK

Adiunkt na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH. W ramach projektu badawczego INDECT współtworzył system rozwiązań do inteligentnej obserwacji i automatycznego wykrywania podejrzanych zachowań i przemocy w środowisku miejskim. Jest autorem (lub współautorem) około 130 publikacji naukowych, uczestniczył lub uczestniczy w ponad 20 dużych projektach naukowych.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam