Michał PIEKARSKI

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, stały współpracownik portalu special-ops.pl. Zajmuje się badaniami nad bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym Polski po roku 1989

polecamy

Michał PIEKARSKI