Prof. Michał SEWERYŃSKI

senator, profesor zwyczajny na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego,odznaczony Krzyżami - Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Chevalier dans l’Ordre national du Mérite, Les Palmes Académiques, Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice oraz Odznaką Honorową m. Łodzi. W roku 1997 uzyskał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Lyon III.

polecamy

Prof. Michał SEWERYŃSKI