TSF Jazz Radio

Michał ŚWIERCZEK

Instruktor terapii uzależnień. Absolwent Szkoły Specjalistów i Instruktorów Terapii Uzależnień. Certyfikowany w dziedzinie uczenia i rozwoju osób dorosłych według standardów The Chartered Institute of Personnel and Development, Wielka Brytania. Współpracuje z Prywatnym Centrum Terapii Uzależnień w Koninkach.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam