TSF Jazz Radio

Michał ZIOŁO OCSO

Michał Zioło OCSO. Ur. 1961, drogę zakonną rozpoczął w 1980 roku, wstępując do dominikanów, święcenia kapłańskie przyjął w roku 1987, od 1995 roku w zakonie trapistów, obecnie przebywa w opactwie Notre Dame d’Aiguebelle we Francji, laureat nagrody wydawców katolickich Feniks 2009, napisał m.in. “Dziennik Galfryda”, “Bobry Pana Boga”, “Mamo, mamo, ile kroków mi darujesz?”, “Lekarstwo życia”, “Jedyne znane zdjęcie Boga”, “Liście, listki, listy”, “Inne sprawy”.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam