Prof. Mikołaj MALINOWSKI

Historyk ekonomii z Uniwersytetu Groningen. Specjalizuje się gospodarce I Rzeczypospolitej. Współzałożyciel The Eastern European Economic History Network.

Prof. Mikołaj MALINOWSKI: Państwo silne wspólnotą
Prof. Mikołaj MALINOWSKI

Prof. Mikołaj MALINOWSKI

Państwo silne wspólnotą

Demokracja szlachecka wyrosła na bazie wspólnoty i współpracy elit, a system ustrojowy w państwie polsko-litewskim tę wspólnotę umacniał. Do czasu – pisze Mikołaj MALINOWSKI