Milton FRIEDMAN

(1912-2006). Ekonomista amerykański, propagator wolnego rynku. Twórca monetaryzmu. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1976 roku. Zdecydowany obrońca i propagator wolnego rynku. Doradca ekonomiczny prezydentów Nixona i Reagana.

Milton FRIEDMAN: Kapitalizm i wolność
Milton FRIEDMAN

Milton FRIEDMAN

Kapitalizm i wolność

Newton i Leibnitz, Einstein i Bohr, Shakespeare, Milton i Pasternak, Whitney, McCormick, Edison i Ford, Jane Addams, Florence Nightingale i Albert Schweitzer — żadna z tych osób nie poszerzyła granic naszej wiedzy, nie stworzyła niczego nowego ani nie przyniosła ulgi społeczeństwu na wyraźne polecenie rządu.