Milton FRIEDMAN

(1912-2006). Ekonomista amerykański, propagator wolnego rynku. Twórca monetaryzmu. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1976 roku. Zdecydowany obrońca i propagator wolnego rynku. Doradca ekonomiczny prezydentów Nixona i Reagana.

polecamy

Milton FRIEDMAN

Przejdź do paska narzędzi