Prof. Mirosław SZUMIŁO

Historyk, główny specjalista w Instytucie Pamięci Narodowej, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się historią systemu komunistycznego w Polsce i Bloku Sowieckim oraz stosunkami polsko-słowackimi.

Prof. Andrzej NOWAK, prof. Mirosław SZUMIŁO: Zmiany w programie nauczania historii. Alarm historyków
Prof. Andrzej NOWAKProf. Mirosław SZUMIŁO

Prof. Andrzej NOWAK
Prof. Mirosław SZUMIŁO

Zmiany w programie nauczania historii. Alarm historyków

Zmiany w programie nauczania historii są groźne dla edukacji młodego pokolenia i dla pamięci wspólnoty. Publikujemy zapis debaty, jaka odbyła się w Centralnym Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej z udziałem prof. Andrzeja NOWAKA i prof. Mirosława SZUMIŁO, a którą poprowadził Krzysztof ZIEMIEC.

Mirosław SZUMIŁO: Tajni księża. Historia nielegalnego pobytu słowackich werbistów w Polsce w latach 1957-1964
Prof. Mirosław SZUMIŁO

Prof. Mirosław SZUMIŁO

Tajni księża. Historia nielegalnego pobytu słowackich werbistów w Polsce w latach 1957-1964

W latach 1957-1958 uciekło do Polski trzech młodych słowackich zakonników ze Zgromadzenia Słowa Bożego: Štefan Horváth, Jozef Šabo i Robert Borík, którzy następnie potajemnie dokończyli studia teologiczne i zostali wyświęceni na księży przez biskupa Lucjana Bernackiego w Gnieźnie. Umykali usilnie poszukującym ich funkcjonariuszom SB, co było możliwe dzięki ofiarności polskich braci i sióstr zakonnych oraz wielu ludzi świeckich zaangażowanych w pomoc słowackim księżom.