TSF Jazz Radio

Mirosław TARAS

Wiceprezes w PD Co. Wcześniej prezes Kompanii Węglowej S.A., Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szkoły Controllingu w Katowicach oraz studiów podyplomowych w SGH w Warszawie.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam