TSF Jazz Radio

Monika MANIEWSKA

współautorka “Listy Ładosia”, archiwistka z Instytutu Pileckiego. Absolwentka studiów historycznych o specjalizacji: archiwistyka i zarządzenie dokumentacją na Wydziale Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam