TSF Jazz Radio

Natalie PIGEARD-MICAULT

Pracuje w paryskim Musée Curie, gdzie zajmuje się jego zasobami historycznymi. Z wykształcenia jest doktorem epistemologii i historii nauki. Współpracuje z CNRS. Jej praca doktorska dotyczyła pierwszych studentek Wydziału Medycyny na Sorbonie. W Musée Curie zainteresowała się losami kobiet z laboratorium Marii Curie. Domeną jej aktualnych badań jest wizerunek Marii Curie. Opublikowała: "Les femmes du laboratoire de Marie Curie" (Glyphe, 2013), "Marie Curie et la Grande Guerre" (2014, z A. Massiot), "Les coulisses des laboratoires" (Glyphe 2016, z A. Massiot), "Le rayonnement sous X de la science française". Histoire mondiale de la France, P. Boucheron (dir. Seuil, 2017), "La féminisation des facultés de médecine et de sciences à Paris : étude historique comparative (1868-1939)" w Les femmes dans le monde académique, (dir P. Molinier et R. Rogers, Ed. Presses Universitaires de Rennes, 2016).

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam