Nathan EAGLE

Prezes Jana, Pioniera Technologii World Economic Forum.

Nathan EAGLE: "Sami zarabiajmy na swoich danych"
Nathan EAGLE

Nathan EAGLE

"Sami zarabiajmy na swoich danych"

Jeśli dane pasywne warte są miliardy dolarów, kiedy sprzedają je strony trzecie, to informacje, którymi dobrowolnie podzielą się sami użytkownicy – wiarygodny, szczery wgląd w ich motywacje konsumenckie – powinny być warte znacznie więcej. Dostrzegając ludzi stojących za danymi, firmy mogą zyskać dostęp i dzielić się tą wartością, tworząc niewykluczającą gospodarkę danych. Dane osobiste są… osobiste. Ludzie sami powinni decydować, czy je udostępniać, i powinni móc to robić na własnych warunkach.