Nathaniel GARSTECKA

Redaktor „Wszystko co Najważniejsze". Francuz urodzony w Paryżu, z polsko-żydowskimi korzeniami. Pasjonuje się historią i kulturą Polski, Francji i narodu żydowskiego. Mieszka w Warszawie.

Nathaniel GARSTECKAPhilippe FABRY

Nathaniel GARSTECKA
Philippe FABRY

Co zrobić, aby Francja przypomniała sobie o Polsce?

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat Francja stawiała w polityce zagranicznej na Niemcy. Polska zaś na Stany Zjednoczone. Co możemy dziś zrobić, aby na nowo wzmocnić relacje pomiędzy tymi dwoma państwami o bogatej, wspólnej historii; aby Francja o Polsce mówiła w lepszym świetle? Na to pytanie w rozmowie z Nathanielem GARSTECKĄ odpowiada francuski historyk Philippe FABRY.

Nathaniel GARSTECKA: Les mensonges sur la Pologne dans les médias occidentaux
Nathaniel GARSTECKA

Nathaniel GARSTECKA

Les mensonges sur la Pologne dans les médias occidentaux

Pour des raisons idéologiques et politiques, les médias occidentaux véhiculent de nombreux mensonges au sujet de la Pologne et procèdent à de nombreuses manipulations, créant ainsi artificiellement l’image d’un pays totalement détourné de la civilisation européenne.

NathanielGARSTECKA: Западные мифы о Польше. Сотрудничали ли Польша и поляки массово с немцами?
Nathaniel GARSTECKA

Nathaniel GARSTECKA

Западные мифы о Польше. Сотрудничали ли Польша и поляки массово с немцами?

К мифу об активном и массовом участии Польши и поляков в Холокосте следует относиться так же, как к мифу об иудобольшевизме – как к манипуляции с целью переложить ответственность за преступления на кого-то другого.

Nathaniel GARSTECKA: Західні міфи про Польщу. Чи Польща і поляки масово співпрацювали з німцями?
Nathaniel GARSTECKA

Nathaniel GARSTECKA

Західні міфи про Польщу. Чи Польща і поляки масово співпрацювали з німцями?

До міфу про активну та масову участь Польщі та поляків у Голокості слід ставитися так само як до міфу про юдобільшовизм – як до маніпуляції з метою перекласти відповідальність за злочини на когось іншого.

Nathaniel GARSTECKA: Vers la fin de la Liberté
Nathaniel GARSTECKA

Nathaniel GARSTECKA

Vers la fin de la Liberté

C’est une tendance qui se matérialise progressivement depuis vingt ans. L’avènement d’un monde dans lequel la liberté individuelle aura quasiment disparu, entrainant dans sa mort la Différence et donc la Démocratie.

Max-Erwann GASTINEAUNathaniel GARSTECKA

Max-Erwann GASTINEAU
Nathaniel GARSTECKA

Jak Francuzi postrzegają Polskę?

Jak francuskie elity postrzegają Polskę wobec wzrostu roli Europy Środkowej w międzynarodowej polityce? Na pytanie to odpowiada Max-Erwann GASTINEAU.

Nathaniel GARSTECKA: Les Trois Glorieuses, deuxième révolution française
Nathaniel GARSTECKA

Nathaniel GARSTECKA

Les Trois Glorieuses, deuxième révolution française

Les journées révolutionnaires du 27 au 29 juillet 1830, appelées „Trois Glorieuses”, ont provoqué la chute de la Restauration et l’établissement de la Monarchie de Juillet. Elles eurent des conséquences importantes en Europe, notamment en Pologne.

Nathaniel GARSTECKA: Polska nowym kierunkiem dla francuskich emigrantów
Nathaniel GARSTECKA

Nathaniel GARSTECKA

Polska nowym kierunkiem dla francuskich emigrantów

Liczba Francuzów mieszkających w Polsce od lat stale rośnie. Niektórzy przyjeżdżają sami, inni przeprowadzają się z rodzinami. Niezależnie od indywidualnej historii odnajdują w Polsce to, co coraz trudniej jest im dostrzec we Francji: ducha europejskiej cywilizacji – pisze Nathaniel GARSTECKA

Nathaniel GARSTECKA: La Pologne, nouvelle terre d’immigration des Français
Nathaniel GARSTECKA

Nathaniel GARSTECKA

La Pologne, nouvelle terre d’immigration des Français

Le nombre de Français installés en Pologne ne cesse de croître depuis des années. Certains viennent seuls, d’autres emménagent en famille. Dans tous les cas, ils retrouvent en Pologne ce qu’ils ont de plus en plus de mal à percevoir en France : l’esprit de la civilisation européenne.

Nathaniel GARSTECKA: Poland remains the subject of numerous false claims
Nathaniel GARSTECKA

Nathaniel GARSTECKA

Poland remains the subject of numerous false claims

French and Western public opinion knows very little about the reality of the German occupation of Poland during World War II. Poland is regularly accused of participating in the Holocaust or collaborating with fascism – writes Nathaniel GARSTECKA

Nathaniel GARSTECKA: Na temat Polski wciąż krąży wiele kłamstw
Nathaniel GARSTECKA

Nathaniel GARSTECKA

Na temat Polski wciąż krąży wiele kłamstw

Francuska i zachodnia opinia publiczna wie bardzo niewiele o realiach niemieckiej okupacji Polski podczas II wojny światowej. Polska jest regularnie oskarżana o udział w Zagładzie lub współpracę z faszyzmem – pisze Nathaniel GARSTECKA.